1. Mladinsko stanovanje
  2. Finančna pismenost na ravni srednje šole
  3. Uporabna angleščina
  4. Bicikelj
  5. Modelarstvo
  6. Praktične veščine tekstilstva
  7. Priprava na življenje