Dijaki se usedejo skupaj za mizo in si med seboj pomagajo za boljšo oceno.

Dostopnost